Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2017

black-angel
3010 6127
black-angel
black-angel

White Northern Lights in Finland

black-angel
black-angel
8136 0bfc 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viasomebunny somebunny
black-angel
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viasomebunny somebunny
black-angel
black-angel
Reposted fromFlau Flau vianerdanel nerdanel
black-angel
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viasomebunny somebunny
black-angel
8805 f56b
Reposted fromunr-eal unr-eal viapiehus piehus
black-angel
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapiehus piehus
black-angel
0776 4e10
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapiehus piehus
7367 1220 500
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viapiehus piehus
black-angel
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapiehus piehus
black-angel
6451 1e1e 500
Żadna przyjaźń mężczyzny nie zastąpi kobiecie ściągania z niej majtek.

Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromcasanovared casanovared viapiehus piehus
black-angel
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viapiehus piehus
black-angel
Bez Ciebie jestem tak trudny, że trudno siebie mnie znieść. 
— Maleńczuk
Reposted fromlovvie lovvie viapiehus piehus
black-angel
1307 5876
Reposted fromnoticeable noticeable viamaardhund maardhund
black-angel
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl