Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

black-angel
1134 87d7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaselsey selsey
black-angel
Reposted fromjasminum jasminum viaelloko elloko
black-angel
0917 da2f
Reposted fromapatia apatia viaviolethill violethill
black-angel
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
black-angel
Po prostu nie rób sobie nadziei, bo potem będzie ci przykro.
— Pierwsza miłość
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRybciaaa Rybciaaa
black-angel
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viaparafina parafina
black-angel
Czasami nadmierna wyobraźnia staje się prawdziwym przekleństwem.
— Dean Koontz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparafina parafina
black-angel

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viablackheartgirl blackheartgirl
black-angel
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viamayamar mayamar
black-angel
black-angel
9354 d9be 500
Reposted fromkjuik kjuik viazurawianiaczka zurawianiaczka
black-angel
7991 8850
można?
black-angel
6114 6801
Reposted fromaunds aunds viamamba1 mamba1

July 08 2015

black-angel
3306 5584
black-angel
black-angel
5880 a7b2
black-angel
Mam serdecznie dość ludzi uważających, że wyświadczają mi wielką łaskę.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialittledarling littledarling
black-angel
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaszmaragdowykot szmaragdowykot
black-angel
Can't think of a title
Reposted fromfabs3 fabs3 viaszmaragdowykot szmaragdowykot
black-angel
Życie to szansa i nie można jej zmarnować.
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl